Verlies voor Dubac 2 tegen D’n Babbel1

Wim van Pelt (100car) mocht aftrappen tegen Ad Rommers (80car).

Wim kon geen moment in zijn spel komen, terwijl Ad voortvarend van start ging met o.a. een serie van 14.

Dit resulteerde na 12 beurten in een stand van 17 tegen 46.

De 2e partijhelft verliep voor Wim wat beter, maar Ad besliste in de 24e beurt de partij.

Eindstand 62 tegen 80, goed voor 2,58 moyenne en 6 punten.

Helaas leek de 2e partij tussen Jo Roest (110car) tegen Jan Schennink (90car) een kopie van de 1e partij.

Jo kon dit keer geen grote serie gemaakt krijgen en Jan leverde met prima bandspel een degelijke partij af.

In 22 beurten bereikte Jan de finish, Jo op 72 car. achterlatend, goed voor 3,27 moyenne en 6 punten.

Jos Bierens (170 38/2) mocht tegen Luc Mandiau (200 57/2) proberen het verlies enigszins te beperken.

Begin verliep voor beide spelers stroef, maar vervolgens liet Jos met 58 en 41 enkele fraaie series zien.

Luc kon dit keer geen tegenstand bieden en  reeds in 13 beurten kon Jos als eerste aantikken.

Dit leverde een fraai moyenne op van 13,07, goed voor 15 punten.

 

Eindstand Dubac 2 – Den Babbel 1          27  –  33