Uitwedstrijd Mierlo C3 tegen Dubac 4. Uitslag 26 tegen 32

Als eerste begon Cees van Lint tegen Paul Stax. Na 11 beurten stond Cees al voor met 31 tegen 11
caramboles voor Paul. Paul had pech en liet de partij ook daardoor uit de handen glippen. Na 24
beurten was de partij beslist met 19 voor Paul en 43 voor Cees. Dat geeft de burger moed.
Daarna de beurt voor Wen Volf tegen Johan Mastbroek. Johan speelde met een blessure en Wen
was in goeden doen. Toch zag het er in het begin van de partij er niet uit dat Wen ging winnen. Na 17
beurten stond Wen achter met 24 tegen 35 caramboles voor Johan. Wen al denken het zal toch niet
weer fout gaan. Maar gelukkig kon hij na een goede eindsprint de partij beslissen met 45 voor Wen
en 36 voor Johan met een mooi gemiddelde van 2.14.
Toen was de beurt voor Lambert van Hintum tegen Willem van de Wal. Lambert kon maar niet in
zijn spel komen en daar profiteerde Willem van. Slechte ballen voor te beginnen die goed stoten
maar geen goed gevolg dat was het spel van Lambert. Willem trok zich daar niks van aan met als
gevolg dat de partij in 27 beurten beslist werd in het voordeel van Willem. Lambert kwam 11
caramboles tekort en dat moet beter volgende keer.