Standen Kempische Biljart Bond.

Dubac 1 neemt per 31 maart j.l. de 8e plaats in, in de 2e klasse A van de Kempische Biljart Bond. Dubac 2 staat een paar plaatsjes hoger in de 3e klasse A, waar alle teams het team van de Hangijzers op het kampioenschap af ziet stevenen.

De stand per 31 maart.