Jo Janssen Overleden

Zoals je hierboven al heb kunnen lezen is Jo Janssen Overleden.

Dat dit zou gebeuren was bij ons (Dubac)al een hele poos bekend. Maar Jo wilde daar zelf niet aan denken, hij bleef maar vooruit kijken en biljarte nog steeds als in zijn beste jaren.

Maar ondanks die vechters mentaliteit heeft Jo deze strijd verloren. Jo bedankt voor alle activiteiten die je voor Dubac hebt vervult , en wij zullen jou Truuske niet in de steek laten. Zij blijft zolang als zij zelf wil lid van onze vereniging.

Names Bestuur en leden van B V  Dubac uit Duizel