Jo Janssen Bondsridder KNBB en Speld van Verdienste der Gemeente Bladel

 

Jo Jansen bondsridder

Loco-burgemeester de heer van der Linden speldt Jo de versierselen op

Zaterdag 23 april j.l. zijn in een sfeervolle ambiance bij Ambiani Bladel Jo Janssen de versierselen opgespeld van resp.

                Bondsridder van de KNBB en het Bewijs van Verdienste van de Gemeente Bladel.

Door resp. Jos van Tilborg en Maria Blom, bestuursvertegenwoordigers van district Kempenland van de KNBB, werden mooie woorden gesproken over de activiteiten welke door Jo in de loop der jaren voor de KNBB zijn uitgevoerd, en nog steeds worden uitgevoerd. In het bijzonder werd gesproken over zijn werkzaamheden als vice-voorzitter van het district welke taken later naadloos overgingen naar het penningmeesterschap. Ook heeft hij als biljartinstructeur menig jeugdig biljarttalent opgeleid, en heeft zelf de nodige titels binnengehaald.

Loco-burgemeester de heer van der Linden van de Gemeente Bladel roemde Jo om zijn tomeloze inzet waar dan ook nodig. Zo zou de wielerronde van Hapert zonder Jo niet meer hebben bestaan, en de diverse verenigingen waarvan Jo lid is/was, waaronder onze vereniging DUBAC, zouden een bestuurslid minder hebben gehad. Ook zijn muzikale kwaliteiten werden belicht, welke hij bij de liederentafel regelmatig ten gehore brengt, evenals bij de Hofhuis muzikanten. Als blijk van waardering en dankbaarheid voor de door Jo aan de gemeenschap van Bladel bewezen diensten  heeft het college van burgemeester en wethouders  der Gemeente Bladel besloten , Jo de zilveren speld en de oorkonde  Bewijs van Verdienste toe te kennen.

Wij als biljartvereniging Dubac zijn er trots op dat Jo tot onze vereniging behoort, en wensen hem vanaf deze plaats een “VAN HARTE PROFICIAT”