Dubac heeft een nieuw bestuur

 

Jos Bierens benoemt Jo Roest tot Dubacker van het jaar 2014 (foto A. Dijkmans)

 

Afgelopen donderdag werd het seizoen 2013-2014 bij biljartvereniging Dubac afgesloten met een vergadering/bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst werd er teruggeblikt op het afgelopen seizoen en vooruit gekeken naar het seizoen 2014-2015 waarbij Dubac met twee C1-teams in de competitie van het district Kempenland is vertegenwoordigd en waarbij het kaderteam BouwCenter van Hoppe weer deel gaat nemen aan de nationale kadercompetitie. Ten opzichte van het afgelopen seizoen zijn Bert Vermeulen en Wil Corstiaans gestopt en komt Ad van Mol uit Wintelre het team aanvullen. Wij wensen alle teams veel succes.

Tijdens de bijeenkomst werd er tevens afscheid genomen van drie bestuursleden. Harm Mollen stopte als penningmeester omdat hij inmiddels van werkkring is gewijzigd en omdat hij binnenkort voor de tweede keer vader wordt. Greet Popken stopte als secretaris omdat zij vanwege de komst van het tweede kleinkind en haar andere verenigingsactiviteiten (o.a. arbitercoördinator district Kempenland) haar spaarzame vrije tijd anders wil inrichten. Verder stopte voorzitter Paul Brekelmans na 25 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid ook met zijn bestuursactiviteiten. Vanwege het voorzitterschap van district Kempenland en de tijd die hij besteed aan zijn arbitersactiviteiten bleef er te weinig tijd over voor Dubac. Greet Popken (administratie toernooien) en Paul Brekelmans (website en p.k.’s) blijven nog wel hand- en spandiensten verrichten bij Dubac.

Jo Janssen blijft actief als bestuurslid bij Dubac en neemt vanaf heden de taken als penningmeester over van Harm Mollen. Als nieuwe secretaris werd Jo Roest benoemd en Kees Castelijns neemt vanaf nu de voorzittershamer over.

Nadat het nieuwe bestuur was geïnstalleerd werd Jo Roest door zijn voorganger Jos Bierens uitgeroepen tot nieuwe Dubacker van het jaar. Jo Roest werd hiermee bedankt voor zijn vele vrijwillige bijdrages als arbiter bij de wedstrijden van het kaderteam en zijn trouwe lidmaatschap bij Dubac.