Dubac-2 en Geldrop-2 delen de punten

De gehele partij van Jo Roest(100car) tegen Henk Peeters(80car) liep gelijk op. Telkens als Jo afstand leek te nemen kwam Henk direct weer aansluiten. De betere eindsprint was voor Henk die met een serie van 16 in beurt 15 de winst binnen haalde. 63 punten op het bord leverde voor Jo een moyenne van 4,20 en een bonuspunt op.

Na een slechte start stond er voor Jos Bierens(180 38/2) tegen Peter Welten(160car) na 4 beurten een stand van 10 tegen 16 op het bord. Terwijl Peter de gehele partij niet in zijn spel kwam, lukte het Jos om de volgende 4 beurten met mooie series 113 caramboles te maken. Met slotseries van 31 en 22 kon Jos in beurt 13 de partij beslissen, moyenne 13,84.

Afsluitende partij was voor Paul Konings(130car) tegen Marc Sijkens(80car).
Tot het eind bleef de partij in evenwicht, wat inhield dat het Paul niet lukte om de kloof van 50 punten te dichten. Paul liet nog een mooie serie van 21 zien, maar met slotseries van 20-7-14 waren de bloemen in beurt 15 voor Marc. 62 punten leverden Paul toch nog een acceptabel moyenne op van 4,13

Eindstand  Dubac-2     –     Geldrop-2                 24   –   24