Diverse mededelingen.

 

Het bestuur vraagt jullie aandacht voor het volgende :

– a.s. maandag wordt al weer de districtsvergadering van het district Kempenland gehouden in ’t Centrum in Westerhoven. Dit wil zeggen dat wij binnenkort onze teams in de KNBB weer moeten gaan opgeven en dat mensen die mee willen spelen in de persoonlijke kampioenschappen kader, bandstoten, driebanden en/of libre dit t/m 15 juni a.s. kunnen doorgeven. Zorg dus dat Greet Popken op de hoogte is, zodat zij kan zorgen voor de juiste opgave van teams en p.k.’s  Je kunt jezelf ook aanmelden via dubac@live.nl

– voor de Kempische Biljart Bond vindt de vergadering plaats op donderdag 7 juni a.s. in cafe Den Hoek in Hooge Mierde. Zorg, ook weer in samenspraak met Greet Popken, dat hier iemand van onze vereniging aanwezig is. Op deze avond worden de formulieren voor de teamopgaves uitgedeeld en zal de sluitingstermijn voor inschrijving ook bekend worden gemaakt.

– leden die het komende seizoen mee willen spelen in de semi-imperatieve persoonlijke kampioenschappen (libre vanaf extra klasse, kader vanaf 3e klas, bandstoten vanaf 1e klas, driebanden klein vanaf extra klas en driebanden groot vanaf 2e klas) kunnen zich hier nog voor opgeven tot 15 juni (24.00 uur) via de link op deze pagina

– leden die hun lidmaatschap bij Dubac willen beeindigen kunnen dit voor 20 juni a.s. doen via een e-mail aan dubac@live.nl

– op zaterdag 23 juni a.s. wordt in gemeenschapshuis de Smis onze ledenvergadering met aansluitende feestavond georganiseerd. Wij hebben al van diverse mensen een reactie gehad, maar nog lang niet iedereen heeft aangegeven of hij/zij wel of niet komt. Wij willen dan ook nogmaals vragen of degene die nog niets heeft laten weten dit als nog per ommegaande wil doen via dubac@live.nl