Tonnie Volf-Bogaars overleden.

Afgelopen maandag ontvingen wij het droeve bericht dat Tonnie Volf-Bogaars, de vrouw van onze penningmeester Wen Volf, afgelopen zaterdag op 60-jarige leeftijd is overleden. Ook al wisten wij dat de gezondheid van Tonnie achteruit ging, toch kwam dit bericht nog totaal onverwacht. Op woensdag 16 juli vond in het crematorium aan de Somerenseweg in Heeze de druk bezochte afscheidsdienst plaats, waarbij ook vele leden van Dubac aanwezig waren.

Het bestuur en de leden van biljartvereniging Dubac wensen Wen, de kinderen, de kleinkinderen, de familie Volf en de familie Bogaars heel veel sterkte toe met dit zware verlies.