Teamleidersvergadering.

Nog even ter opfrissing.

Woensdagavond 1 april vindt de jaarlijkse teamleidersvergadering plaats. Naast alle teamleiders zijn ook alle leden die competitie spelen voor Dubac van harte welkom. De vergadering begint om 20.30 uur in café de Donk.