Standen Kempische Bond.

De nieuwe standen in de Kempische Bond zijn weer bekend. Het eerste Kempische team staat in de middenmoot van klasse 31, en het tweede team staat op een gedeelde eerste plaats. Kijk hier voor de standen per 27 oktober j.l.