P.K.: Persoonlijke Kampioenschappen Kempische Bond.

Leden die deel willen nemen aan de persoonlijke kampioenschappen libre en/of driebanden in de Kempische Biljart Bond kunnen zich vanaf heden opgeven. Er liggen formulieren in de Donk, of je kunt een e-mail sturen naar dubac@live.nl  De sluitingsdatum is 20 november a.s.