Op zoek naar een districtsvoorzitter.

Het districtsbestuur heeft nog steeds geen kandidaat-voorzitter kunnen vinden om in  de voorjaarsvergadering aan de leden te kunnen voorstellen en deze verkiesbaar te stellen. Tijdens de laatste ledenvergadering werd gesuggereerd om een commissie in het leven te roepen met als opdracht een kandidaat voorzitter te zoeken. Het bestuur heeft deze suggestie gevolgd en heeft inmiddels een commissie geinstalleerd. De commissie bestaat uit de volgende personen:   Ad Bijvelds, Peter Gijben, Jan Tegenbosch en Harry Vogels.

Aan de commissie is gevraagd om uiterlijk 1 maart 2009 het bestuur mee te delen of men in de zoektocht is geslaagd.

Paul Siero, Voorzitter wnd.