Officiele Mededelingen district Kempenland.

Het districtsbestuur heeft voor het district Kempenland haar Officiele Mededelingen gepubliceerd. Ook voor Dubac is er een ontheffing in opgenomen. In de C4-klasse mogen nl. twee spelers uitkomen die onder de minimumgrens van 1,00 zijn opgegeven. Voor alle overige ontheffingen en Officiele Mededelingen kun je hieronder terecht.

 

Officiële mededelingen teamcompetitie Competitiereglement

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende reglementen van de KNBB aangevuld met Districtsbesluiten

Libre GH
Spelers van libre GH hebben bij vastliggende ballen geen keus. Alle ballen dienen in de beginpositie te worden geplaatst, zoals bepaald in artikel 5204. Zie ook onderschrift bij aanhangsel A van het competitiereglement.

Districtsbesluiten
In de C1, C2, C3,C4 en C5 zijn een paar teams welke met vaste spelers als reserve speler in een ander team spelen omdat er in deze klassen maar 1 poule is.

Dispensatie
De volgende dispensaties gelden alleen voor de districtsronde.
Concordia 1 en Serio ’63 is in de B2 klasse toestemming verleend om met 2 personen boven de toelaatbare grens te spelen.

In de poule C1 heeft J. van Riet toestemming om 5.72 kader 38/2 te spelen. Het team van de Brug mag met 2 personen onder de moyennegrens spelen.

In de poule C2 mogen 2 spelers van NAS onder de moyennegrens spelen, voor de C3 geldt dit voor Ons Vios, de Kraanvogel en EMM en in de C4 voor Dubac.

Reserve-spelers
Reserve-spelers dienen als zodanig voor een team te zijn opgegeven en mogen, indien zij 6 of meer partijen voor hetzelfde team hebben gespeeld, niet meer voor een ander team als reserve uitkomen, als dat team waarvoor hij/zij ook als reserve is opgegeven in een lagere klasse speelt, of dezelfde poule.

Teamwijzigingen
Teamwijzigingen kunnen tot uiterlijk 5 wedstrijden voor het einde van de competitie worden doorgegeven aan de competitieleider. Een teamwijziging moet altijd gebeuren d.m.v. een volledig  ingevuld SC 7 formulier of via E-mail. Pas als een teamwijziging door de competitieleider op Bjprof is gezet, mag er met de nieuwe samenstelling gespeeld worden. Voor elke wijziging wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

Let op!!!
Er zijn wedstrijden naar voren of naar achteren geschoven wegens b.v. kermis etc. Denk dus niet de volgende ronde is pas over twee weken maar zal toch volgende week zijn. Ook zijn er thuiswedstrijden op een andere dag gezet omdat er dan wel een biljart vrij was. Let dus op! Een speler welke niet op BiljartProf voorkomt (nog geen bondsnummer of officieel lid is van de vereniging), kan niet in het team opgesteld worden! 

Dubbelpartijen
Het spelen van dubbelpartijen is toegestaan in de districtsronde en mag alleen door de speler die als laatste is opgesteld worden gespeeld tegen de als laatste opgestelde speler van de tegenpartij. In deze dubbelpartij (is altijd de onderste partij) wordt zijn partijlengte verhoogd met één interval (zie tabel elders in dit blad). Zijn eigen partij met zijn normale partijlengte speelt hij als voorlaatste tegen de als voorlaatste opgestelde speler van de tegenpartij. Bij het verkeerd spelen van een dubbelpartij gaan 2 punten, behaald door de speler die de dubbelpartij moest spelen, naar de tegenpartij. Het resultaat behaald in deze partij wordt niet meegenomen in de berekening van het algemeen gemiddelde of de extra partijpunten. Dit kunnen dus 4 punten zijn omdat hij ook zijn eigen partij verkeerd speelde en wordt het team bovendien een administratieve heffing opgelegd.

Er mogen maximaal 6 dubbelpartijen per team worden gespeeld.

Kan door welke oorzaak dan ook een partij niet gespeeld worden, worden 2 punten toegekend aan de wel aanwezige speler/speelster.

Verzetten van wedstrijden
Wedstrijden kunnen niet worden verzet zonder toestemming van de wedstrijdleider. Worden er toch wedstrijden verzet, naar voren of naar achteren, ook al is het in dezelfde week, wordt er een administratieve heffing opgelegd.

Arbitreren en schrijven wedstrijden
In onderling overleg kan de arbitrage en het schrijven geregeld worden. De thuisclub is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd.

Partijpuntensysteem
Wint men de partij boven het moyenne                    3 punten
Wint men gelijk of lager dan het moyenne               2 punten
Verliest men de partij, boven het moyenne               1 punt
Bij verlies, gelijk aan of lager dan het moyenne       0 punten
Speelt men gelijk, boven het moyenne                      2 punten
Bij gelijkspel, gelijk aan of lager dan het moyenne   1 punt
Berekening moyenne en extra partijpunt tot maximaal twee cijfers achter de komma, rest verwaarlozen (niet afronden)

 Indien in de najaarsvergadering besloten wordt om voor het komende seizoen het carambolepuntensysteem te gebruiken vindt U hieronder een bescheiden uitleg.

Carambolepuntensysteem
Voor elke 10% gemaakte caramboles van het aantal te maken caramboles krijgt de speler één punt. Afronding is altijd naar beneden. Een speler moet b.v. 38 caramboles, hij heeft er 33 gemaakt dus krijgt (33/38) x 10 = 8 punten. Voor een gewonnen partij worden er bij dit systeem 2 partijbonuspunten gegeven. Een speler kan dus per partij maximaal 12 punten behalen. Voor het winnende team is er echter geen extra wedstrijdpunt.

Intervallen B1 en B2
In de voorjaarsvergadering hebben we dit punt naar de najaarsvergadering geschoven, dit is echter moeilijk i.v.m. de publicatie van de teams in het groene boekje. Het bestuur heeft besloten om deze aanpassing dit seizoen toe te passen.
Van 0.200 tot 0.600 en van 1.00 tot 1.500 verandert er niets.

0.600 – 0.650   35 car.

0.650 – 0.700   37 car.
0
.700 – 0.750   40 car.
0.750 – 0.800   42 car.
0.850 – 0.850   45 car.
0.850 – 0.900   47 car.
0.900 – 0.950   50 car.

0.950 – 1.000   52 car.

Aanvang wedstrijden
Klasse C1 om 19.00 uur, overige klassen 19.30 uur. De teams dienen 15 minuten voor aanvang in het wedstrijdlokaal aanwezig te zijn.

Inspelen en begin van de partij
Er wordt niet getost! De thuisspeler begint met inspelen en met de partij. De thuisspeler begint met de niet gemerkte bal.

De inspeeltijd voor alle spelsoorten is vastgesteld op 3 minuten.

Nakomen verplichtingen
Alle door het district te organiseren wedstrijden, competitie of P.K. waarvoor is ingeschreven dienen op het door het district vastgesteld tijdstip te worden gespeeld. Deelnemen aan andere wedstrijden of toernooien is op dat tijdstip niet toegestaan.

Uitslagformulieren
Elk team (zowel thuis- als uitspelend) geeft de uitslag binnen 3 dagen door aan de desbetreffende wedstrijdleider. Dit kan d.m.v. Bjprof maar ook per T.N.T. post. Indien Bjprof wordt gebruikt controleer het formulier dan goed, 80% van de formulieren welke geen gelijke uitslag geven betreft het de hoogste serie. Indien de formulieren te laat of niet worden ingeleverd volgt een administratieve heffing

Inzenden van alle formulieren naar:
Wil de Natris
Waalreseweg 132
5552 HR Valkenswaard
Tel: 040-2017229
E-mail w.natris@chello.nl