Nog 2 weken …..

Over 2 weken is het alweer zover. Dan staat de jaarvergadering met aansluitend de feestavond op het programma. Zoals eerder al aangegeven is Ger Bogaars op deze jaarvergadering aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich nog altijd opgeven bij een van de bestuursleden of op dubac@live.nl

Een week voor de jaarvergadering ontvangen de leden van Dubac de agenda voor de vergadering en een uitnodiging voor de feestavond die op zaterdag 5 juli plaats zal vinden vanaf 20.00 uur in café de Donk.  Hou hem vrij !!