Nieuw bestuurslid.

                                                                  

                                                             De oude (l) en nieuwe (r) penningmeester van Dubac

 

Op de jaarvergadering van zaterdag 27 juni j.l. was Wen Volf aftredend als bestuurslid. Wen had het bestuur te kennen gegeven dat hij vanwege zijn leeftijd (bijna 64) wilde stoppen als bestuurslid en zich derhalve niet herkiesbaar wilde stellen. Tijdens de vergadering werd er dan ook afscheid genomen van de penningmeester van Dubac, waarbij nogmaals zijn betrokkenheid en accuratesse als bestuurslid werden geroemd.

Het bestuur schoof hierna Harm Mollen (31) naar voren als kandidaat bestuurslid. Met een welgemeend applaus ondersteunde de vergadering zijn kandidaatstelling, waardoor Harm voor drie jaar werd benoemd als bestuurslid van Dubac. Hij zal de taak van penningmeester gaan overnemen van Wen Volf.