Jaarvergadering

Nog even onder de aandacht brengen:

zaterdag 5 juli jaarvergadering/feestavond biljartvereniging Dubac in café de Donk. Aanvang 20.00 uur.”

Op de agenda staat onder andere het punt Bestuursverkiezing. Ger Bogaars is aftredend en niet herkiesbaar.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven tot aan het begin van de vergadering bij het bestuur of via dubac@live.nl