Jaarvergadering 2008.

Afgelopen zaterdagavond heeft de jaarvergadering van bv Dubac plaats gevonden. Op deze vergadering waren 20 leden van Dubac aanwezig. Er werden door de leden enkele besluiten genomen. Zo werd al snel overeenstemming bereikt over een kleine contributieverhoging, en werd eenieder opgedragen in de eigen kennissenkring eens rond te neuzen naar sponsors voor onze vereniging. Vanaf het komende seizoen zal niet alleen het clubnieuws op de website te zien zijn, maar wordt er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om stukjes te schrijven in het blad Efkes Duyselen. Na het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering en het keurig verzorgde financiele verslag werd er afscheid genomen van bestuurslid Ger Bogaars. Hij heeft het bestuur twee jaar ‘vooruit’ geholpen, maar vond het tijd worden dat er iemand anders voor hem in de plaats kwam. Na een dankwoordje richting Ger, werd Jo Janssen unaniem als nieuw bestuurslid in het bestuur gekozen. Nadat de kascontrolecommissie weer voorzien was van nieuw bloed, werden na de pauze de diverse kampioenen gehuldigd. Na een korte opsomming van de ontwikkelingen binnen de KNBB en de bekendmaking van de teams voor volgend seizoen, werd er afgesloten met de rondvraag waarvan vier mensen gebruik maakten. Bij de sluiting van de vergadering dankte de voorzitter alle leden en zijn medebestuurders voor hun bijdrage het afgelopen seizoen. Tevens werd er aangegeven dat met ingang van het komende seizoen de jaarvergadering van Dubac voortaan een week naar voren wordt gehaald. Deze zal voortaan dus plaats vinden op de laatste zaterdag van juni.