Dubac 4 tegen Mierlo 31 tegen 27

Eerste partij Cees van Lint tegen Johan Mastbroek. Cees was in goeden doen en kwam geen
moment in de problemen tegen Johan. Alleen op het einde moest hij 6 beurten stoten om
de laatste carambole te maken. Cees had zijn 45 caramboles in 24 beurten. Johan kwam 6
caramboles te kort.
Daarna de partij van Toon Bogaars tegen Willem v.d. Wal. Toon moest 47 caramboles en
Willem 43. Compliment voor Toon hij raakt niet in paniek en speelt zijn spel. Tegenstanders
hebben daar niet van terug zo ook vanavond waar Toon in 20 beurten zijn 47 caramboles
maakte wat hem 11 matchpunten opbracht. Willem kwam uiteindelijk maar 36 caramboles.
Toen was de beurt voor Lambert van Hintum tegen Jack van Meerwijk. Het lijkt wel altijd
hetzelfde en waarom dat is een vraagteken. Wel een verbeterpunt voor Lambert berusten in
zijn lot en niet in de moppermodus raken. Alles ging verkeerd en kreeg slechte ballen in de
aanvangstoot. Die maakte hij dikwijls wel maar dan blijft er nog een slechte bal liggen. Dus
verloren maar 65 caramboles en dat was 10 tekort ondanks een mooie serie van 21. Jack had
zijn 51 caramboles in 24 beurten. Volgende keer beter.