Dubac-2 sluit competitie af met verlies tegen Den Babbel-2

De aanvangspartij tussen Jo Roest(100car) en Ad Rommers(80car) kende geen echte hoogtepunten. Zonder grote series bleef Jo wel regelmatig caramboleren terwijl bij Ad de gehele partij moeizaam verliep. Met een sterke finish ging de winst in 22 beurten naar Jo, moyenne toch nog 4,54.

De partij van Paul Konings(130car) tegen Harrie Klessens (110car) leek een kopie te gaan worden van de eerste partij. Toen het scorebord na 16 beurten een stand liet zien van 76 tegen 47 leek het een lange partij te gaan worden. Een prima herstel van Harrie met series van 11-15-23 en 11 leverde voor hem winst op in 22 beurten. Voor Paul leverden 105 caramboles een moyenne op van 4,77.

In de afsluitende kaderpartij 38/2 ging Jos Bierens (220car) goed van start tegen Hein van den Hurk(170car). Na enkele te eenvoudige missers van Jos nam Hein in beurt 8 met een fraaie serie van 72 duidelijk het initiatief over. Jos had hier geen duidelijk antwoord op en omdat Hein niet meer stil viel ging de overwinning in 14 beurten naar hem. 123 caramboles betekende voor Jos een moyenne van 8,78.

  

Eindstand  Dubac-2     –     Den Babbel-2             24     –      31