Dubac 2 boven aan !!!!

Gauw kijken Dubac 2 bovenaan  in C2 stand !!!Maar het is niet wat het lijkt, de koppositie is uitsluitend behaald door meer wedstrijden te spelen dan de
andere teams, waarbij we onze collega’s van Dubac 1, die een wedstrijd minder hebben gespeeld maar
ternauwernood voor konden blijven. Maar goed, op deze ene dag is het mogelijk de screenshot te nemen,
die in het vervolg van het seizoen nooit meer te zien zal zijn. De realiteit gebiedt te zeggen, dat het
merendeel van de teams ons in de ranglijst zal passeren, maar toch …..
Heel positief is, dat alle drie spelers van ons team halverwege het seizoen zullen worden verhoogd: Ad de
Lepper gaat van 1,51 naar 1,73, een stijging van maar liefst 14,5%, Eduard Kennis van 3,73 naar 3,82 en
ik van 4,28 naar 4,32 .
Aan onze nieuwkomer, Eduard, hebben we zelfs een record te danken: Op de helft van het seizoen staat
hij nog op een 100% score. Niemand die hem dat na kan zeggen en daarom is een felicitatie zeker op zijn
plaats!
Wim van Pelt