Dubac 1 weer aan goede kant van de score

Wegens vakantie van Piet Machielsen moest Adri Dijkmans aantreden tegen Henk van der Leeden, Jos Bierens tegen Rob van den Boom en Jo Roest tegen Arnold van Stralen.

Laatstgenoemde partij verliep voor Jo weer niet zoals gehoopt. Na 8 beurten stond een stand van 12!!!! tegen 61 op het bord.

Een serietje van 27 gaf Jo nog enige hoop op herstel, maar Ar(Nol)d liet het niet zover komen en besliste de partij in de 11e beurt.

Jo 47  Arnold 85 een gemiddelde van 4,27 goed voor 4 punten.

Jos Bierens toonde maar weer eens zijn goede vorm door Rob in 13 beurten terug te wijzen.

Regelmatig scorend met 52, 52, 30 en 20 wist Jos zijn opponent op grote achterstand te houden, om in de 13e beurt de partij winnend af te sluiten.

Jos 230   Rob 90  een gemiddelde van 17,69 goed voor 15 punten.

Adri Dijkmans leek in zijn partij op een zware nederlaag af te stevenen.Na 11 beurten stond een stand van 24 tegen 121 op het bord. (Adri nog 76, Henk nog 22).

In de twaalfde beurt keerde de partij na een serie van 22 van Adri, gevolgd door 10 en 23,welke door Henk niet beantwoord konden worden.

Afsluitend met wederom een serie van 20 (bandstoten!!!!) liet hij Henk op 3 caramboles van de meet in het stof bijten.

Adri 100  Henk 137  een gemiddelde van 5,88  goed voor 15 punten.

Einduitslag:

Dubac 1   34   ’t Vrijthof Libre  33

NIET DINSDAG MAAR VRIJDAG 11 OKTOBER  DUBAC 1  –  DUBAC 2     KOMT DAT ZIEN