Dubac 1 haalt 45 punten bij Den Babbel

In korte tijd wordt vaak tegen den Babbel gespeeld en dat zijn vaak mooie wedstrijden. Theo startte tegen Gerrit en dat was in het begin een weinig verheffend schouwspel. Er kwam de eerste beurten vooral veel groot spel op de tafel en de gemiddeldes waren slecht. Na tien beurten tussen de een en twee is voor beide spelers natuurlijk veel te slecht. Maar zoals wel vaker dit seizoen kreeg Theo wat meer grip op de wedstrijd, er kwamen wat kleinere series en Gerrit moest het antwoord schuldig blijven. De verschillen werden wat groter en Theo bereikte net op tijd de 80 caramboles om zijn maximale punten te halen. Knap gedaan.
Bart speelde de tweede partij tegen Chris. Hij had onlangs nog een forse nederlaag geleden tegen Chris dus er was nog wat recht te zetten. Beide spelers gunden elkaar ook wel kort spel en Bart nam al snel het initiatief in de wedstrijd. Hij had al snel een grote voorsprong te pakken, 80 in 5 beurten, 96 in 6 dus hij leek af te stevenen op een snelle en grote overwinning. Chris bleef ver achter,
maar met Chris weet je het eigenlijk nooit, je moet de partij ook echt uit spelen om van hem te winnen want hij speelt de serie aan de band als geen ander.  Vanavond lukte dat niet zoals hij wilde. Chris kwam nog wel dichtbij maar Bart bereikte net op tijd de eindstreep voor de 15 punten. Hij hield niet echt veel meer over van zijn hoge gemiddelde aan het begin maar boven de 9 was ook voldoende voor de maximale score.
30 punten na twee partijen is luxe voor Dubac 1 momenteel.
De laatste partij ging tussen Piet en Piet. Dan heb je in ieder geval een mooie verzorgde partij kader. Ook hier was het een slechte start. Piet Machielse had uiteindelijk weinig in te brengen tegen “onze” Piet. Die had vooral in het  begin wat moeite met het tempo van de ballen, vaak wat te zacht in de beginfase. Bij Piet Machielse vielen de verzamelballen net verkeerd uit en dan wordt het een moeizame partij.  Na een serie van 77 was het lek wel boven bij Dubacpiet,  de kloof was groot. Er kwam nog een fase van wat sprokkelwerk maar uiteindelijk speelde hij met een degelijke slotserie van 43 de partij goed uit. 220 in 15 beurten is een goede partij en ruimschoots voldoende voor 15 punten.
Iedereen tevreden naar huis. Volgende week weer een nieuwe partij en weer een kans op een mooie uitslag.
Bart