De Agenda is weer gevuld !

Met ingang van vandaag is de Agenda voor het komende seizoen weer gevuld.

Mocht je aanvullingen, op- of aanmerkingen cq. wijzigingen hebben dan kun je die doorgeven via dubac@live.nl

Het bestuur wenst eenieder een plezierige competitie.