Corona maatregelen.

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen, waarbij de horeca minimaal 4 weken dicht gaat, worden

alle PK wedstrijden voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Of en wanneer deze worden hervat, moet nog worden bezien.

 

Zodra wij meer weten, word je op de hoogte gebracht, welke stappen wij gaan ondernemen.

 

Voor al het nieuws rondom corona verwijs ik naar de website van ons district:

www.knbb-kempenpland.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Maria Blom

Wedstrijdleider PK KNBB district Kempenland