Biljarten en het rookverbod.

De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond is vandaag met een standpunt naar buiten gekomen met betrekking tot het rookverbod in de horeca.

Onderstaande tekst is overgenomen van de KNBB-site:

Het zal u niet ontgaan zijn dat er van overheidswege vanaf 1 juli j.l. niet meer mag worden gerookt in horeca-inrichtingen, sportaccommodaties, sportkantines e.d.
Wij realiseren ons terdege dat dit voor onze nog rokende leden minder aantrekkelijk is.
Om rokers tijdens door of namens de KNBB georganiseerde wedstrijden toch in de gelegenheid te stellen een rokertje op te steken op de daarvoor bestemde plaatsen, kan gebruik worden gemaakt van de pauze, die een speler halverwege een partij op grond van het Spel- en Arbitragereglement kan verzoeken. Als daarmee in de praktijk soepel wordt omgegaan worden zowel de belangen van rokers en niet-rokers gediend.